โรงเรียนผู้สูงอายุ
0

16 มกราคม 2562วันครูแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นางสุภัทรา มาตรศรี ส่งมอบความสุขให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลับพลาไชย มอบขนมให้แด่ครู ผู้ถ่ายทอดปัญญาสู่ลูกศิษย์ ดั่งคำว่า “เรือจ้าง” ทั้งนี้อบต.พลับพลาไชยต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอให้เป็นกำลังของชาติสืบไป

16 มกราคม 2562วันครู…