โรงเรียนผู้สูงอายุ
0

8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย มีการเรียนการสอน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรัก ห้องเรียนทำสบู่,กล้วยดองน้ำผึ้ง ห้องเรียนพระพุทธศาสนา

8 พฤษภาคม 2562 โรงเร…

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์