โรงเรียนผู้สูงอายุ
0

🌴🌿🌸👵👴🌼🌷🌺12 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องต้องรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณความเค็ม-ความหวานในอาหารแต่ละชนิด ห้องควรรู้ การทำ cpr ช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำ และการใช้เครื่อง aed ห้องอยากรู้ การทำกระเป๋าผ้าแบบ hand made🌴🌿🌸👵👴🌼🌷🌺

🌴🌿&#…