กิจกรรม นักถักทอ 5 กลุ่มตำบลพลับพลาไชย 26/3/59

0

26 มีนาคม 2559 กิจกรรมนักถักทอ 5 กลุ่มตำบลพลับพลาไชย

(กลุ่ม 1 โรงเรียนครอบครัวบ้านหนองโดก *กิจกรรมที่ 1 สำรวจแห่งเรียนรู้ในชุมชน/เพื่อสร้างตารางการเรียนรู้ *กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแกนนำเยาวชน /เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ ณ วังดุมเมาท์เทนแคมป์) (กลุ่มที่ 2 เยาวชนต้นกล้าเข้าป่าศึกษาเรียนรู้ ค้นหาสายทางศึกษาธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์จากพื้นถิ่นป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง) (กลุ่มที่ 3 เยาวชนพอเพียง วันนี้ มีน้องจิตอาสา ในหมู่บ้าน น้องแบล็ค มาสอนน้องๆ ทำผ้ามัดย้อม และทำสันทนาการให้กับน้องๆ ถือว่าได้เครือข่ายที่เข้าถึงเยาวชน เพิ่มขึ้นอีก 1 คน) (กลุ่มที่ 4 เยาวชน รักษ์ถิ่น ได้ให้เด็กๆได้ปรึกษาวางแผน ความต้องการในการดำเนินกิจกรรม ในช่วงเดือน เมษายน- พฤษภาคม ก่อนเปิดเรียน โดยมีพี่เต๋า/พี่ษาแกนนำเยาวชนรุ่นพี่เป็นแกนนำ) (กลุ่มที่ 5 กลุ่มปั่นสร้างสุข วันนี้ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน เช่น การเรียนรู้การเพาะเห็ด การคัดเลือกตัวแทนแกนนำ การวางแผนขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชน การพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีในการขับเคลื่อนกิจกรรม)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Share.

About Author

Comments are closed.