วันเด็กแห่งชาติ อบต.พลับพลาไชย ประจำปี 2562

0

12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ อบต.พลับพลาไชย ประจำปี 2562 ขอบคุณผู้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม,สนับสนุนอาหาร,ของรางวัล และขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมงาน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

_PPC4590_600x401 _PPC4597_600x401 _PPC4627_600x401 _PPC4641_600x401 _PPC4655_600x401 _PPC4703_600x401 _PPC4718_600x401 _PPC4738_600x401 _PPC4756_600x401 _PPC4780_600x401 _PPC4786_600x401 _PPC4863_600x401 _PPC4894_600x401 _PPC5043_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.