ศูนย์กลางชุมชนบ้านขาม (JBIT)

0

lervp20090112162222

ศูนย์กลางชุมชนบ้านขาม (JBIT) เป็น 1 ใน 20 หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบท เพื่อการท่องเที่ยว, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, ผลิตภัณฑ์กระเป๋าต่างๆ, เสื้อผ้าทอมือประเภทต่างๆ และกระเป๋าผ้าทอมือ

ovjec20090115091205 rwgxd20090114143334 xpclr20090114143738 zfjce20090112162638

Share.

About Author

Comments are closed.