อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้สูงอายุนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และสารสนเทศด้านสุขภาพ (นสส.วัยเพชร)

0

16 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล  กับกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้สูงอายุนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และสารสนเทศด้านสุขภาพ (นสส.วัยเพชร) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พลับพลาไชยได้ทั้งความรู้+รอยยิ้ม+เสียงหัวเราะ สนุกสนาน

_PPC888_600x401 _PPC8921_600x401 _PPC8982_600x401 _PPC8993_600x401 _PPC8996_600x401 _PPC8997_600x401 _PPC9017_600x401 _PPC9048_600x401 _PPC9086_600x401 _PPC9122_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.