🌷🌹🌸🌼🌧🌧💧💦🌷🌹🌺🌸(ธนาคารน้ำใต้ดิน)🌷🌹🌸🌼🌧🌧💧💦🌷🌹🌺🌸

0

11 กรกฎาคม 2562 🌷🌹🌸🌼🌧🌧💧💦🌷🌹🌺🌸นายอำเภออู่ทอง นายเสกสรรค์ ถนอมกิตติ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม “การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)”ณหมู่บ้าน หนองการ้อง หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี🌷🌹🌸🌼🌧🌧💧💦🌷🌹🌺🌸

_PPC2570_600x401 _PPC2574_600x401 _PPC2593_600x401 _PPC2594_600x401 _PPC2608_600x401 _PPC2643_600x401 _PPC2645_600x401 _PPC2651_600x401 _PPC2663_600x401 _PPC2687_600x401 _PPC2714_600x401 _PPC2718_600x401 _PPC2734_600x401 _PPC2744_600x401 _PPC2749_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.