🌹🌺👵👴🌷🌻🎞🎥📸”พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”🌹🌺👵👴🌷🌻🎞🎥📸

0

14 กุมภาพันธ์ 2562 🌹🌺👵👴🌷🌻🎞🎥📸เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง” จัดโดย โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสรเทศ วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล🌹🌺👵👴🌷🌻🎞🎥📸

_PPC7610_600x401 _PPC7629_600x401 _PPC7641_600x401 _PPC7646_600x401 _PPC7663_600x401 _PPC7668_600x401 _PPC7678_600x401 _PPC7693_600x401 _PPC7700_600x401 _PPC7715_600x401 _PPC7725_600x401 _PPC7747_600x401 _PPC7756_600x401 _PPC7765_600x401 _PPC7767_600x401 _PPC7776_600x401 _PPC7800_600x401 _PPC7814_600x401 _PPC7825_600x401 _PPC7872_600x401 _PPC7921_600x401 _PPC7925_600x401 _PPC7941_600x401 _PPC7953_600x401 _PPC7961_600x401 _PPC7964_600x401 _PPC7968_600x401 _PPC7984_600x401 _PPC7987_600x401 _PPC8002_600x401 _PPC8003_600x401 _PPC8006_600x401 _PPC8010_600x401 _PPC8025_600x401 _PPC8031_600x401 _PPC8033_600x401 _PPC8048_600x401 _PPC8052_600x401 _PPC8057_600x401 _PPC8109_600x401 _PPC8112_600x401 _PPC8138_600x401 _PPC8151_600x401 _PPC8200_600x401 _PPC8204_600x401 _PPC8214_600x401 _PPC8223_600x401 _PPC8233_600x401 _PPC8234_600x401 _PPC8242_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.