🎉 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศพอส.ดีเด่น ประจำปี 2562🎉📣🌷🌹🌸🌺

0

5 กรกฎาคม 2562 🎉📣🌷🌹🌸🌺อบต.พลับพลาไชย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกย่องเป็น ศพอส.ดีเด่น ประจำปี 2562🎉📣🌷🌹🌸🌺

_PPC2092-2_600x401 _PPC2100-2_600x401 _PPC2186-2_600x401 _PPC2192-2_600x401 _PPC2199-2_600x401 _PPC2219-2_600x401 _PPC2228-2_600x401 _PPC2232-2_600x401 _PPC2236-2_600x401 _PPC2239-2_600x401 _PPC2245-2_600x401 _PPC2249-2_600x401 1234567481-2_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.