💝💞🌷🌹🏆🏆🏆🌺🌸อบต.พลับพลาไชย รับมอบโล่เกียรติคุณ💝💞🌷🌹🏆🏆

0

7 กรกฎาคม 2562 💝💞🌷🌹🏆🏆🏆🌺🌸อบต.พลับพลาไชย รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงว่า ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปก.ต) ตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง ประจำปี 2562💝💞🌷🌹🏆🏆🏆🌺🌸

_PPC2265_600x401 _PPC2282_600x401 _PPC2326_600x401 _PPC2328_600x399 _PPC2349_600x401 _PPC2363_600x401 _PPC2367_600x401 _PPC2371_600x401 _PPC2373_600x401 _PPC2416_600x401 _PPC2419_600x401 1234567480_600x395

Share.

About Author

Comments are closed.