1 กุมภาพันธ์ 2562 🌹🌺👴👵🌻🌷ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ🌹🌺👴👵🌻🌷

0

1 กุมภาพันธ์ 2562 🌹🌺👴👵🌻🌷ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ🌹🌺👴👵🌻🌷

_PPC6218_600x401 _PPC6222_600x401 _PPC6223_600x401 _PPC6225_600x401 _PPC6233_600x401 _PPC6234_600x401 _PPC6236_600x401 _PPC6242_600x401 _PPC6246_600x401 _PPC6256_600x401 _PPC6259_600x401 _PPC6267_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.