1 พฤษภาคม 2561 🌷🌺👵👴🌻🌼🎊🎉ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ🌷🌺👵👴🌻🌼🎊🎉

0

1 พฤษภาคม 2561 🌷🌺👵👴🌻🌼🎊🎉ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ🌷🌺👵👴🌻🌼🎊🎉

_PPC1_600x401 _PPC4_600x401 _PPC0007_600x401 _PPC8_600x401 _PPC0023_600x401 _PPC0045_600x401 _PPC0048_600x401 _PPC0086_600x401 _PPC0113_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.