1 พฤษภาคม 2562 ✌✌✌👌นายอำเภออู่ทอง , นายกอบต.พลับพลาไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ และ ผู้นำชุมชน ฯลฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน เมื่อค่ำวันที่.30 เมษายน 2562🍒🍋เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป✌✌✌👌

0

1 พฤษภาคม 2562 👌นายอำเภออู่ทอง , นายกอบต.พลับพลาไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ และ ผู้นำชุมชน ฯลฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน เมื่อค่ำวันที่.30 เมษายน 2562🍒🍋เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป👌

_PPC6354_600x401 _PPC6360_600x401 _PPC6395_600x401 _PPC6400_600x401 _PPC6469_600x401 _PPC6478_600x401 _PPC6583_600x401 _PPC6608_600x401 _PPC6664_600x401 _PPC6729_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.