11 กันยายน 2561 🌾🌾🌾🌷🐂🐃มอบหญ้าแพงกูล่าร์แห้งอัดก้อนให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ และชี้แจง ข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์🌾🌾🌾🌷🐂🐃

0

11 กันยายน 2561 🌾🌾🌾🌷🐂🐃มอบหญ้าแพงกูล่าร์แห้งอัดก้อนให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ และชี้แจง ข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์🌾🌾🌾🌷🐂🐃

_PPC4059_600x401 _PPC4062_600x401 _PPC4067_600x401 _PPC4068_600x401 _PPC4075_600x401 _PPC4087_600x401 _PPC4097_600x401 _PPC4102_600x401 _PPC4104_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.