12-10-61 🌸🌺🌾💓💖อบต.พลับพลาไชย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนภายในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่12 ตุลาคม 2561 🌸🌺🌾💓💖

0

12-10-61 🌸🌺🌾💓💖อบต.พลับพลาไชย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนภายในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่12 ตุลาคม 2561 🌸🌺🌾💓💖

 

_PPC6248_600x401 _PPC6313_600x401 _PPC6345_600x401 _PPC6353_600x401 _PPC6390_600x401 _PPC6392_600x401 _PPC6465_600x401 _PPC6471_600x401 _PPC6475_600x401 _PPC6502_600x401 _PPC6511_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.