13 มิถุนายน 2562 🌹🌷🌺🌸👴👵🌸🌺🌻🌼กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วยการเรียนรู้กฎหมายทั่วไป,กฎหมายมรดกและการแจ้งเหตุไฟฟ้า น้ำประปา…..เรียนรู้พอกเข่าด้วยสมุนไพร….เรียนรู้เรื่องลูกเสือชาวบ้าน🌹🌷🌺🌸👴👵🌸🌺🌻🌼

0

13 มิถุนายน 2562 🌹🌷🌺🌸👴👵🌸🌺🌻🌼กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วยการเรียนรู้กฎหมายทั่วไป,กฎหมายมรดกและการแจ้งเหตุไฟฟ้า น้ำประปา…..เรียนรู้พอกเข่าด้วยสมุนไพร….เรียนรู้เรื่องลูกเสือชาวบ้าน🌹🌷🌺🌸👴👵🌸🌺🌻🌼

1_600x401 4_600x401 6_600x401 8_600x401 11_600x401 14_600x401 20_600x401 24_600x401 28_600x401 29_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.