15 พฤษภาคม 2561 🌷🌼🐂🐮🐄🐃🌱🌹🌺พิธีมอบ โค-กระบือ จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักปศุสัตว์อู่ทอง สำนักปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี🌷🌼🐂🐮🐄🐃🌱🌹🌺

0

15 พฤษภาคม 2561 🌷🌼🐂🐮🐄🐃🌱🌹🌺พิธีมอบ โค-กระบือ จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักปศุสัตว์อู่ทอง สำนักปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี🌷🌼🐂🐮🐄🐃🌱🌹🌺

_PPC1933_600x401 _PPC1934_600x401 _PPC1957_600x401 _PPC1974_600x401 _PPC1975_600x401 _PPC1997_600x401 _PPC2000_600x401 _PPC2007_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.