15 มิถุนายน 2561 🌺🌻🌼🌷🎉🎊นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด บ้านหนองตาลัยหมู่ที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองตาลัย โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี🌺🌻🌼🌷🎉🎊

0

15 มิถุนายน 2561 🌺🌻🌼🌷🎉🎊นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด บ้านหนองตาลัยหมู่ที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองตาลัย โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี🌺🌻🌼🌷🎉🎊

_PPC5754_600x401 _PPC5764_600x401 _PPC5766_600x401 _PPC5790_600x401 _PPC5796_600x401 _PPC5813_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.