16 มกราคม 2562วันครูแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นางสุภัทรา มาตรศรี ส่งมอบความสุขให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลับพลาไชย มอบขนมให้แด่ครู ผู้ถ่ายทอดปัญญาสู่ลูกศิษย์ ดั่งคำว่า “เรือจ้าง” ทั้งนี้อบต.พลับพลาไชยต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอให้เป็นกำลังของชาติสืบไป

0

16 มกราคม 2562วันครูแห่งชาติ นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นางสุภัทรา มาตรศรี ส่งมอบความสุขให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลับพลาไชย มอบขนมให้แด่ครู ผู้ถ่ายทอดปัญญาสู่ลูกศิษย์ ดั่งคำว่า “เรือจ้าง” ทั้งนี้อบต.พลับพลาไชยต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอให้เป็นกำลังของชาติสืบไป

_PPC5151_600x401 _PPC5156_600x401 _PPC5159_600x401 _PPC5166_600x401 _PPC5174_600x401 _PPC5178_600x401 _PPC5180_600x401 _PPC5181_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.