16 สิงหาคม 2561 🌺🌻🌸🌼👵👴📷📹🎥🎞โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติการเรื่อง “ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”:สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล🌺🌻🌸🌼👵👴📷📹🎥🎞

0

16 สิงหาคม 2561 🌺🌻🌸🌼👵👴📷📹🎥🎞โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติการเรื่อง “ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”:สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล🌺🌻🌸🌼👵👴📷📹🎥🎞

_PPC2237_600x401 _PPC2277_600x401 _PPC2284_600x401 _PPC2294_600x401 _PPC2338_600x401 _PPC2374_600x401 _PPC2408_600x401 _PPC2433_600x401 _PPC2461_600x401 _PPC2491_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.