17 พฤษภาคม 2561 👴👵🌷🌻🌺จัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 2 รายวิชาต้องรู้ (เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดอัศจรรย์) ควรรู้ (จิตอาสา) อยากรู้ (ขนมโค)👴👵🌷🌻🌺

0

17 พฤษภาคม 2561 👴👵🌷🌻🌺จัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 2 รายวิชาต้องรู้ (เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดอัศจรรย์) ควรรู้ (จิตอาสา) อยากรู้ (ขนมโค)👴👵🌷🌻🌺

_PPC2199_600x401 _PPC2249_600x401 _PPC2250_600x401 _PPC2336_600x401 _PPC2347_600x401 _PPC2354_600x401 _PPC2362_600x401 _PPC2393_600x401 _PPC2429_600x401 _PPC2435_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.