การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

0

19 พฤษภาคม 2561 โครงการการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลพลับพลาไชย ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลงชุมชนวิถีภูมิปัญญา จากผู้รู้สู่เยาวชน ค้นหาของดีท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

_PPC2533_600x401 _PPC2548_600x401 _PPC2560_600x401 _PPC2641_600x401 _PPC2659_600x401 _PPC2689_600x401 _PPC3042_600x401 162548_600x450

Share.

About Author

Comments are closed.