19 และ 21 กรกฎาคา 2561 🌼🌺👴👵🌸🌼🌷โครงการผู้สูงอายุใส่ใจพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0

19 และ 21 กรกฎาคา 2561 🌼🌺👴👵🌸🌼🌷โครงการผู้สูงอายุใส่ใจพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี งบประมาณ 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี🌼🌺👴👵🌸🌼🌷ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ ด้านแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ณ แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี🌸🌼🌷🌷🌺🌺🌴🌴👴👵

_PPC8659_600x401 _PPC8759_600x401 _PPC8873_600x401 _PPC8930_600x401 _PPC8949_600x401 _PPC8992_600x401 _PPC9096_600x401 _PPC9185_600x401 _PPC9196_600x401 222_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.