2 สิงหาคม 2561 🌺🌻🌷👴👵🌺🌻🌹โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3 วิชา วิชาแรกวิชาสุขภาพ รู้เท่าทันอาหารประเภทให้น้ำตาลและโซเดียม สองวิชาการทำสบู่จากผงถ่าน สามวิชา การช่วยเหลือคนเวลาจมน้ำ สี่วิชาการ เต้นรำ ตารางเก้าช่อง🌺🌻🌷👴👵🌺🌻🌹

0

2 สิงหาคม 2561 🌺🌻🌷👴👵🌺🌻🌹โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3 วิชา วิชาแรกวิชาสุขภาพ รู้เท่าทันอาหารประเภทให้น้ำตาลและโซเดียม สองวิชาการทำสบู่จากผงถ่าน สามวิชา การช่วยเหลือคนเวลาจมน้ำ สี่วิชาการ เต้นรำ ตารางเก้าช่อง🌺🌻🌷👴👵🌺🌻🌹

_PPC0224_600x401 _PPC0253_600x401 _PPC0281_600x401 _PPC0288_600x401 _PPC0297.1_600x450 _PPC0303_600x401 _PPC0323_600x401 _PPC0334_600x401 _PPC0377_600x401 _PPC0389_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.