22 กรกฎาคม 2562 👵👴🌻🌼🌺โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสานพลังผู้สูงอายุร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.พลับพลาไชย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย👵👴🌻🌼🌺

0

22 กรกฎาคม 2562 👵👴🌻🌼🌺โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสานพลังผู้สูงอายุร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.พลับพลาไชย
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย👵👴🌻🌼🌺

_PPC4471_600x401 _PPC4486_600x401 _PPC4488_600x401 _PPC4521_600x401 _PPC4548_600x401 _PPC4549_600x401 _PPC4615_600x401 _PPC4635_600x401 _PPC4664_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.