25 ตุลาคม 2561 🌼🌺🌸🎊🎉พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้รางวัล ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล🌼🌺🌸🎊🎉

0

25 ตุลาคม 2561 🌼🌺🌸🎊🎉พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้รางวัล ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล🌼🌺🌸🎊🎉

_PPC738_600x400 _PPC7172_600x401 _PPC7186_600x373 _PPC7187_600x399 _PPC7249_400x600 _PPC7255_600x400 _PPC7285_600x400 _PPC7342_600x400 _PPC7343_600x400

Share.

About Author

Comments are closed.