26 เมษายน 2561 🌼🌻👴👵🌺🌷โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย เปิดภาคเรียน จัดหลักสูตรแผนการเรียนการสอนใหม่ เพื่อเป็นแบบในการจัดการเรียนรู้ 💞รู้จริง 💞ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น💞 🌼🌻👴👵🌺🌷

0

26 เมษายน 2561 🌼🌻👴👵🌺🌷โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย เปิดภาคเรียน จัดหลักสูตรแผนการเรียนการสอนใหม่ เพื่อเป็นแบบในการจัดการเรียนรู้ 💞รู้จริง 💞ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น💞 🌼🌻👴👵🌺🌷

_PPC9865_600x401 _PPC9870_600x401 _PPC9884_600x401 _PPC9893_600x401 _PPC9913_600x401 _PPC9922_600x401 _PPC9937_600x401 _PPC9939_600x401 _PPC9948_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.