27 พฤศจิกายน 2561 💓🎊🎉👵👴🌼🌺🌷ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ศึกษาการจัดการด้านโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย💓🎊🎉👵👴🌼🌺🌷

0

27 พฤศจิกายน 2561 💓🎊🎉👵👴🌼🌺🌷ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ศึกษาการจัดการด้านโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย💓🎊🎉👵👴🌼🌺🌷

_PPC0619_600x401 _PPC0652_600x401 _PPC0661_600x401 _PPC0684_600x401 _PPC0688_600x401 _PPC0690_600x401 _PPC0691_600x401 _PPC0722_600x401 _PPC0746_600x401 _PPC0760_600x401 _PPC0789_600x401 _PPC0794_600x401 _PPC0815_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.