3 ตุลาคม 2562 ต้อนรับทันตภิบาลชาวภูฏาน🏡💟ดูงานด้านทันตสาธารณสุข ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุฯ

0

3 ตุลาคม 2562 ต้อนรับทันตภิบาลชาวภูฏาน🏡💟ดูงานด้านทันตสาธารณสุข ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุฯ ต.พลับพลาไชย🎯🌿ขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายคะ
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
🍒รพ.สต.พลับพลาไชย,รพ.สต.บ้านเขาทอก,รพ.สต.บ้านขามเหนือ

_PPC0716_600x401 _PPC0720_600x401 _PPC0736_600x401 _PPC0748_600x401 _PPC0752_600x401 _PPC0762_600x401 _PPC0772_600x401 _PPC0787_600x401 _PPC0820_600x401 _PPC0873_600x401 _PPC0897_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.