3 พฤษภาคม 2562 อบต.พลับพลาไชย เข้าศึกษาการเรียนรู้ รร.อนุบาลอนงค์นาฏ ขอขอบคุณ❤คุณปรีชาและดร.อนงค์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์ ผู้บริหารที่ให้โอกาส อบต.พลับพลาไชย ได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนเพื่อนำมาปรับใช้กับ โรงเรียนอนุบาล อบต.พลับพลาไชย ต่อไป

0

3 พฤษภาคม 2562 อบต.พลับพลาไชย เข้าศึกษาการเรียนรู้ รร.อนุบาลอนงค์นาฏ ขอขอบคุณคุณปรีชาและดร.อนงค์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์ ผู้บริหารที่ให้โอกาส อบต.พลับพลาไชย ได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนเพื่อนำมาปรับใช้กับ โรงเรียนอนุบาล อบต.พลับพลาไชย ต่อไป

_PPC6965_600x401 _PPC6993_600x401 _PPC7012_600x401 _PPC7014_600x401 _PPC7024_600x401 _PPC7028_600x401 _PPC7052_600x401 _PPC7121_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.