30 กันยายน 2562 💖🌷💞🌹✊👍มอบบ้านคนพิการหมู่ที่ 1 ตำบลพลับพลาไชย💟

0

30 กันยายน 2562 💖🌷💞🌹✊👍มอบบ้านคนพิการหมู่ที่ 1 ตำบลพลับพลาไชย💟 โครงการ”สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” ✌สนับสนุนนโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ social smart city และ อบต.พลับพลาไชย💖🌷💞🌹✊👍

_PPC0610_600x401 _PPC0619_600x401 _PPC0625_600x401 _PPC0635_600x401 _PPC0647_600x401 _PPC0670_600x401 _PPC0690_600x401 _PPC0701_600x401 _PPC0715_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.