30 มกราคม 2562 🌼🌷🌻👵👴🌺🌸🌹ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ🌼🌷🌻👵👴🌺🌸🌹

0

30 มกราคม 2562 🌼🌷🌻👵👴🌺🌸🌹ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ🌼🌷🌻👵👴🌺🌸🌹

_PPC6118_600x401 _PPC6121_600x401 _PPC6124_600x401 _PPC6126_600x401 _PPC6129_600x401 _PPC6133_600x401 _PPC6138_600x401 _PPC6145_600x401 _PPC6152_600x401 _PPC6162_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.