4 เมษายน 2562 🐃🐂🌷🌻🌹🌻🌷🌸🐃🐂พิธีมอบโค-กระบือ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 25ตัว🌻🌷🌸🐃🐂🐃🐂🌷🌻🌹

0

4 เมษายน 2562 🐃🐂🌷🌻🌹🌻🌷🌸🐃🐂พิธีมอบโค-กระบือ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 25ตัว🌻🌷🌸🐃🐂🐃🐂🌷🌻🌹

_PPC3803_600x401 _PPC3813_600x401 _PPC3820_600x401 _PPC3826_600x401 _PPC3828_600x401 _PPC3833_600x401 _PPC3840_600x401 _PPC3843_600x401 _PPC3845_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.