5 กันยายน 2562 🙏🙏🙏👦👧💖🍃🌟นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย เข้าร่วมเป็นประธานเปิดใน โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ณ วัดเขากุฏิ 5-6-7 กันยายน 2562 🙏🙏🙏👦👧💖🍃🌟

0

5 กันยายน 2562 🙏🙏🙏👦👧💖🍃🌟นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย เข้าร่วมเป็นประธานเปิดใน โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ณ วัดเขากุฏิ 5-6-7 กันยายน 2562 🙏🙏🙏👦👧💖🍃🌟

_PPC9444_600x401 _PPC9460_600x401 _PPC9476_600x401 _PPC9486_600x401 _PPC9501_600x401 _PPC9505_600x401 _PPC9518_600x401 _PPC9524_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.