6 กันยายน 2561 👴👵🌹🌺🌸🌹ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาการจัดการด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ👴👵🌹🌺🌸🌹

0

6 กันยายน 2561 👴👵🌹🌺🌸🌹ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาการจัดการด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ👴👵🌹🌺🌸🌹

_PPC3782_600x401 _PPC3808_600x401 _PPC3817_600x401 _PPC3828_600x401 _PPC3842_600x401 _PPC3862_600x401 _PPC3867_600x401 _PPC3873_600x401 _PPC3878_600x401 _PPC3887_600x401 _PPC3903_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.