6 กันยายน 2561 👴👵🌹🌺🌸🌹โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดการเรียนการรู้ 3 วิชา วิชาแรกวิชาพระพุทธศาสนา สองวิชาการงานอาชีพ จักสานใบมะพร้าว สามวิชา ภาษาอังกฤษ👴👵🌹🌺🌸🌹

0

6 กันยายน 2561 👴👵🌹🌺🌸🌹โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดการเรียนการรู้ 3 วิชา วิชาแรกวิชาพระพุทธศาสนา สองวิชาการงานอาชีพ จักสานใบมะพร้าว สามวิชา ภาษาอังกฤษ👴👵🌹🌺🌸🌹

_PPC3782_600x401 _PPC3883_600x401 _PPC3884_600x401 _PPC3885_600x450 _PPC3891_600x401 _PPC3896_600x401 _PPC3903_600x401 _PPC3915_600x401 _PPC3922_600x401 _PPC3927_600x401 _PPC3942_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.