6 มิถุนายน 2561 การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านโข้ง หมู่ที่ 3 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

0

6 มิถุนายน 2561  การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านโข้ง หมู่ที่ 3 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

_PPC4783_600x401 _PPC4860.1_600x401 _PPC4876_600x401 _PPC4912_600x401 _PPC4950_600x388 _PPC4976_600x401 _PPC5017_600x401 _PPC5050_600x401 _PPC5099_600x401 _PPC5201_600x314

Share.

About Author

Comments are closed.