7 มิถุนายน 2561 👴👵🌷🌻🌺จัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 3 รายวิชาต้องรู้ (เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดอัศจรรย์) ควรรู้ (จิตอาสา) อยากรู้ (การทำขนมฟักทองแกงบวช)👴👵🌷🌻🌺

0

7 มิถุนายน 2561 👴👵🌷🌻🌺จัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 3 รายวิชาต้องรู้ (เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดอัศจรรย์) ควรรู้ (จิตอาสา) อยากรู้ (การทำขนมฟักทองแกงบวช) และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 👴👵🌷🌻🌺

_PPC5222_600x401 _PPC5256_600x401 _PPC5272_600x401 _PPC5289_600x401 _PPC5293_600x401 _PPC5304_600x401 _PPC5313_600x401 _PPC5328_600x401 _PPC5340_600x401 _PPC5396_600x401 _PPC5413_600x401 _PPC5426_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.