8 กุมภาพันธ์ 2562 👵👴📣📢📸🎥🎞เวทีประชุม สะท้อนคิดการประยุกต์ใช้การรู้เท่าทันสื่อในชีวิตจริง

0

8 กุมภาพันธ์ 2562 👵👴📣📢📸🎥🎞เวทีประชุม สะท้อนคิดการประยุกต์ใช้การรู้เท่าทันสื่อในชีวิตจริง โครงการผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง – สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ👵👴📣📢📸🎥🎞

_PPC6972_600x401 _PPC6976_600x401 _PPC6979_600x401 _PPC6980_600x401 _PPC6986_600x401 _PPC6993_600x401 _PPC7000_600x401 _PPC7001_600x401 _PPC7009_600x401 _PPC7065_600x401 _PPC7077_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.