8 พฤศจิกายน 2561 🌹🌷🌸🌺👵👴วันปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย🌹🌷🌸🌺👵👴

0

8 พฤศจิกายน 2561 🌹🌷🌸🌺👵👴วันปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย ทั้งนี้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้สูงอายุในภาคเรียน 2562 และมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย🌹🌷🌸🌺👵👴

_PPC7891_600x401 _PPC7905_600x401 _PPC7908_600x401 _PPC7912_600x401 _PPC7935_600x401 _PPC7952_600x401 _PPC7973_600x401 _PPC7984_600x401 _PPC7993_600x401 _PPC7996_600x401 _PPC7997_600x401 _PPC8003_600x401 _PPC8009_600x401

Share.

About Author

Comments are closed.